Söderläget


Att skapa en torktålig rabatt

Här ser du processen när en syrenberså och en väldigt torktålig rabatt anlades istället för en långt mycket mer skötselintensiv gräsmatta som bad om skötsel konstant under de långa torra somrarna.