BRF Stuvsta


Utmaning med släntrabatten

En BRF i Stuvsta söder om Stockholm vände sig till Trift Projekt för att få hjälp med att designa om två släntrabatter på Entrésidan mot gatan. Slänten vetter mot väster och har sol i princip hela dagen. Idag var rabatterna fyllda med kvitten och massor med ogräs och var svår att sköta och hålla vacker. Något mer varierande önskades och samtidigt lättskött.

Mitt förslag blev att förändra slänten genom att plantera växter valda efter ståndorten med ett mer varierat uttryck och där det fanns något vackert att titta på under hela säsongen. Från tidig vår till de vackra höstfärgerna innan vintern tar över.

Nedan följer några bilder före och efter förändringen.